25 - Juliol - 2024
- Avís legal
Castellano
Rosa  Ribas VilaMercedes Pastor RodríguezGonzalo de Parellada ProusFrancesc De Paula Rovira LlorFrancisco de Parellada AlbentosaFaustino Sánchez Mielgo

Trobarà més informació a cadascuna de les nostres especialitats.
Faci clic al títol de l'especialitat per desplegar el contingut.

 Contacta

Provença 214, 5a planta

08036 Barcelona

Tel.  93 321 64 12

Fax  93 439 51 67

 

Butlletí Informatiu: clicant aquí


Comparteix-ho:   Facebook Twitter


Dret Procesal i Penal

El Departament de Dret Penal inicia la seva singladura l'any 1994, orientat a l'assessorament i defensa dels interessos de les persones físiques i de les PIMES que es vegin implicades en un procés penal.


La nostra filosofia és la personalització i individualització de cada cas, treballant en un equip reduït, cohesionat i lleial als interessos del client.

Afrontem el procés penal de la manera més eficaç i útil, sent el nostre objectiu resoldre de la millor manera possible un problema greu o molt greu que incideix en l'àmbit personal, familiar, social i econòmic del client.


Aportem una defensa jurídica de qualitat i experiència contrastada, assegurem rigor i seguiment detallat dels assumptes, a preus assequibles, amb possibilitat de pagament fraccionat.


Abastem els següents àmbits: Delictes Econòmics i Patrimonials, Delictes societaris Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, Delictes contra la Propietat Intel · lectual i industrial, Delictes de danys, Delictes contra la seguretat viària, Delictes contra els treballadors, Delictes contra el medi Ambient, Delictes contra les Administracions Públiques, Delictes contra el Tràfic Mercantil i falsificació de documents, Delictes contra les relacions familiars, Delictes contra l'honor Delictes contra les persones, Delictes contra la intimitat i la pròpia imatge, ingerència i lesió de Drets
Fonamentals, Delictes comesos per menors i Dret Penitenciari.


 El despatx actua en tot el territori nacional i en tots els seus jutjats i tribunals, inclosos Tribunal del Jurat, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional, així com en el
àmbit de la Unió Europea, especialment en l'ordre europea de detenció i entrega, així com en aquells procediments Internacionals d'extradició, i els processos de defensa dels Drets Fonamentals sota jurisdicció o sobirania internacional, perseguibles des d'Espanya.

La nostra filosofia és la personalització i individualització de cada cas, treballant en un equip reduït, cohesionat i lleial als interessos del client.
 
Afrontem el procés penal de la manera més eficaç i útil, sent el nostre objectiu resoldre de la millor manera possible un problema greu o molt greu que incideix en l'àmbit personal, familiar, social i econòmic del client.
 
Aportem una defensa jurídica de qualitat i experiència contrastada, assegurem rigor i seguiment detallat dels assumptes, a preus assequibles.
 
El despatx actua en tot el territori nacional i en tots els seus jutjats i tribunals, inclosos Tribunal del Jurat, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional, així com en l'àmbit de la Unió Europea, especialment en l'ordre europea de detenció i entrega, així com en aquells procediments Internacionals d'extradició, i els processos de defensa dels Drets Fonamentals sota jurisdicció o sobirania internacional, perseguibles des d'Espanya. "possibilitat de pagament fraccionat.:: Anar a la llista de totes les especialitats